Ai aflat? Bonelina este marcă înregistrată Lotus HR! Bine ai venit pe noul nostru site!

GDPR pentru candidați

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

I. CINE SUNTEM NOI

LOTUS HR S.R.L. [societatea, noi sau alte apelative similare], societate înființată în conformitate cu legislația din România, cu sediul social situat în Mun. București, Sector 3, Strada Dristorului, nr. 1, bloc A23, scara 2, etaj 1, ap. 19, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/2057/2016, având identificator EUID ROONRC.J40/2057/2016 și CUI 35645867, precum și următoarele date de contact: telefon – 0749.496.730; email – office@bonelina.ro, în virtutea calității de furnizor de servicii de informare, consiliere și mediere pe piața internă a muncii, colectează și procesează date cu caracter personal ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, având așadar calitatea de operator de date cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 [GDPR] și cu legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale.

În acest sens, vă comunicăm prezenta Notă de informare, prin care urmărim să vă ajutăm să înțelegeți cum colectăm datele dvs. personale, ce categorii de date prelucrăm, de ce le prelucrăm, ce facem cu datele dvs., cum le folosim, cum le păstrăm, cui le transmitem și de ce, care sunt drepturile dvs. și cum vi le puteți exercita.

II. PRINCIPIILE PRELUCRĂRII

Vom acorda o atenție sporită protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, tocmai de aceea, ne asumăm angajamentul că aceste date vor fi:

 • Prelucrate într-un mod legal, corect și transparent;
 • Colectate doar în scopuri determinate, explicite și legitime, nefiind ulterior prelucrate în niciun alt mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile învederate;
 • Corecte și actualizate;
 • Păstrate doar pentru perioada de timp necesară atingerii scopurilor menționate;
 • Păstrate în siguranță.

III. CE FEL DE DATE COLECTĂM

Pentru a procesa solicitarea dumneavoastră de a beneficia de serviciile de informare, consiliere și mediere pe piața internă a muncii, vom colecta, stoca, utiliza și consulta următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Date de identificare și de contact: nume, prenume, data nașterii, vârstă, sex, naționalitatea și/sau cetățenia, adresa de domiciliu/reședință, numărul de telefon, adresa de email, CNP, fotografia dumneavoastră;
 • Date privind statutul și experiența profesională: funcțiile deținute, ocupație, profesie, natura activității, date privitoare la foști angajatori, orice alte date privind experiența profesională pe care urmează să ni le puneți la dispoziție;
 • Date referitoare la viața dumneavoastră profesională: poziția/funcția și descrierea acesteia, numărul de identificare a angajatului (dacă este cazul), programul de muncă (intervalul orar, norma întreagă sau redusă), locul muncii, data angajării;
 • Date referitoare la membrii familiei dumneavoastră: stare civilă.
 • Orice alte date ce pot reieși din cuprinsul documentelor de identitate ori a altor documente și informații puse la dispoziția societății.

Având faptul că, în cazul anumitor profesii sau meserii dispozițiile legale impun prelucrarea datelor referitoar la condamnările penale și infracțiuni, vom fi nevoiți să colectăm date referitoare la condamnările penale și infracțiuni.

Nu în ultimul rând, putem să colectăm, stocăm, consultăm și utilizăm următoarele categorii de date speciale despre dvs., precum date referitoare la sănătate și condiția dvs. medicală, despre eventuale dizabilități sau restricții de muncă, informații despre rasă, etnie sau naționalitate ori credințe religioase.

Este important ca datele cu caracter personal pe care le deținem de la dvs. să fie corecte și actualizate. Vă rugăm să ne comunicați dacă datele dvs. cu caracter personal suferă modificări pe parcursul relației contractuale cu noi.

IV. PROCES DECICIZIONAL AUTOMATIZAT ȘI CREAREA DE PROFILURI

Nu efectuăm o prelucrare automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel că nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe acest tip de prelucrare, care v-ar putea afecta într-o măsură semnificativă.

V. CUM SUNT COLECTATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Ca regulă, aceste informații, necesare pentru buna desfășurare a raportului contractual, vor fi obținute, în mod direct, de la dumneavoastră, prin intermediului documentelor depuse în vederea angajării sau prin solicitările/comunicările transmise pe parcursul procesului de informare, consiliere și mediere.

În particular, datele cu caracter personal le-am putea obtine și în mod indirect, de la următorii terți: (i) autorități/instituții publice.

VI. DE CE/ÎN CE SCOP COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru scopuri ce se circumscriu activităților specifice de informare, consiliere și mediere pe piața internă a muncii.

Astfel, datele dvs. personale vor fi folosite pentru:

 • Identificarea candidaților eligibili pentru ocuparea locurilor de muncă vacante pe piața internă;
 • Evaluarea și verificarea abilităților, calificărilor, competențelor profesionale și personale ale candidaților care solicită ocuparea unui loc de muncă;
 • Verificarea îndeplinirii condițiilor legale, în cazul în care se dorește ocuparea unor posturi pentru care legislația impune cerințe specifice (e.g. inexistența condamnărilor, interdicțiilor etc.);
 • A putea comunica cu dumneavoastră pe parcursul procesului de informare, consiliere și mediere pe piața internă a muncii;
 • Păstrarea evidențelor referitoare la procesele noastre de recrutare;
 • Protejarea drepturilor și intereselor legitime ale societății;
 • Respectarea legislației în vigoare.

Noi vom folosi datele dvs cu caracter personal în scopurile pentru care le-am colectat, cu excepția cazului în care considerăm în mod rezonabil, că trebuie să le utilizam într-un alt scop, iar acest scop este compatibil cu scopul original. Dacă va fi necesar, să utilizam datele dvs. în scopuri care nu au legătură cu cele enunțate in această Notă de informare, vă vom notifica și vă vom explica temeiul legal care ne permite să facem acest lucru.

VII. TEMEIUL LEGAL ÎN BAZA CĂRUIA PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

În realizarea scopurilor învederate la capitolul precedent, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal, având la bază următoarele temeiuri legale:

 • Efectuarea demersurilor necesare în vederea încheierii unui contractului de antrepriză de servicii de informare, consiliere și mediere profesională, la solicitarea dvs., în conformitate cu dispozițiile art. 6 alin (1) lit. b) din GDPR;
 • Pentru executarea contractului de antrepriză de servicii de informare, consiliere și mediere profesională la care dumneavoastră sunteți parte, în acord cu dispozițiile art. 6 alin (1) lit. b) din GDPR;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin în calitate de furnizor de servicii de informare, consiliere și mediere pe piața internă a muncii, conform prevederilor art. 6 alin (1) lit. c) din GDPR;

Vă rugăm să rețineți că, în principiu, putem prelucra datele dvs. personale, fără a avea consimțământul dvs., respectând regulile din acestă Notă de informare.

VIII. CUM FOLOSIM DATELE SENSIBILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

Vom folosi datele sensibile despre dvs. privitoare la  starea de sănătate și condiția dvs. medicală, despre eventuale dizabilități sau restricții de muncă, în scopuri legate de evaluarea capacității dvs. de muncă precum și în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării drepturilor specifice ale societății în domeniul informării, consilierii și medierii pe piața internă a muncii.

De asemenea, vom folosi informații despre rasă, etnie, naționalitate sau credințe religioase în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării drepturilor specifice ale societății în domeniul ocupării forței de muncă.

IX. CUM FOLOSIM DATELE CONDAMNĂRI PENALE ȘI INFRACȚIUNI

Având faptul că, în cazul anumitor profesii sau meserii dispozițiile legale impun prelucrarea datelor referitoar la condamnările penale și infracțiuni, vom fi nevoiți să colectăm date referitoare la condamnările penale și infracțiuni.

X. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NU NE FURNIZAȚI DATELE DUMNEAVOASTRĂ

După cum am precizat și în rândurile precedente, datele prevăzute la pct. III din prezenta Notă de informare ne sunt necesare, în principal, pentru a procesa solicitarea dumneavoastră de a beneficia de serviciile de informare, consiliere și mediere pe piața internă a muncii astfel că, în lipsa acestor date, ne vom regăsi în imposibilitatea obiectivă de a ne putea îndeplini atât obligațiile ce reies din cuprinsul contractului de antrepriză de servicii de informare, consiliere și mediere profesională, cât și obligațiile legale incidente.

XI. CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

În vederea realizării scopurilor indicate, vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă este cazul:

 • unor autorități publice – în cazul în care avem o obligație legală de a dezvălui datele dumneavoastră, precum și în alte cazuri în care legea impune acest lucru (g. ANAF, ITM, ANOFM, CNAS etc.);
 • furnizorilor și/sau partenerilor contractuali care ne asigură suportul în planificarea, desfășurarea și controlul activității, cum ar fi: furnizori de servicii de contabilitate, furnizori de servicii de resurse umane, consultanți, analiști, avocați etc.;
 • altor furnizori de servicii externalizate, cum ar fi: agenții de recrutare, furnizori de securitate informatică, de servicii de contabilitate, asigurări medicale etc.
 • terților cărora le putem vinde, transfera, sau cu care putem intra într-un proces de fuziune sau absorție, cu privire la toată sau parte din activitatea/afacerea sau activele noastre sau în cazul în care am dori să absorbim alte companii sau să fuzionam cu acestea. Daca o astfel de împrejurare va fi incidentă, atunci noi sau proprietarii/deținători vom/vor putea utiliza datele cu caracter personal în conformitate cu această Politică.

Precizăm că în eventualitatea în care vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal unor furnizori și/sau parteneri contractuali, ne vom asigura, prin mecanismele și procedurile implementate, că aceștia îndeplinesc și respectă cerințele legale privitoare la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal.

XII. TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vă informăm că nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către terți cu sediul în afara Spațiului Economic European sau în țări față de care nu a fost emisă de către Comisia Europeană o decizie prin care să fie recunoscut un nivel de protecție adecvat al datelor cu caracter personal.

XIII. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate în scopurile indicate la pct. V din prezenta Notă de informare, vor fi păstrate, ca regulă, pe tot parcursul procesului de informare, consiliere și mediere, precum și, ulterior, timp de 10 ani de la sfârșitul acestui proces.

În principiu, păstrăm datele dvs. cu caracter personal atât din considerente de oportunitate juridică, respectiv pentru apărarea unor drepturi în justiție, cât și din considerente legale, respectiv pentru respectarea anumitor termene impuse de lege. După împlinirea acestei perioade, vom distruge într-un mod sigur informațiile în conformitate cu politica de păstrare a datelor, precum și orice alte reglementări legale.

În cazul în care nu veți ocupa postul dorit, ne dorim să rămâneți în continuare în baza noastră de date pentru a vă putea oferi, daca este cazul, alte oportunități de angajare ce se vor ivi pe piața internă a muncii, însă pentru aceasta avem nevoie de consimțământul dumneavoastră.

XIV. SECURITATEA DATELOR DUMNEVOASTRĂ PERSONALE

Securitatea datelor dumneavoastră personale reprezintă un aspect important pentru noi și, tocmai de aceea, am dezvoltat și implementat măsuri de securitate organizatorice și tehnice, menite să protejeze datele dumneavoastră personale împotriva accesului neautorizat, a oricăror pierderi, utilizări abuzive, divulgări, modificări sau distrugeri neautorizate.

Printre măsurile de natură organizațională pe care le-am implementat se numără instruirea personalului, păstrarea documentelor pe suport letric în spații încuiate, permiterea accesului la datele dumneavoastră personale numai persoanelor autorizate, care au atribuții și responsabilități specifice în acest sens și care și-au însușit, în prealabil, obligații de confidențialitate etc.

Măsurile de natură tehnică cuprind parolarea accesului la sistemele noastre electronice, precum și utilizarea softurilor antivirus.

Cu toate acestea, în situația în care ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul internetului, vă sfătuim să aveți în vedere faptul că, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja datele pe care ni le puneți la dispoziție, prin securizarea sistemelor proprii, o asemenea modalitate de comunicare a datelor presupune riscuri ridicate (interceptare, modificare, distrugere, pierdere etc.) care vor fi suportate de către dumneavoastră.

Totodată este important să știți faptul că, în situația în care va fi incidentă orice încălcare a securității datelor cu caracter personal, care ar putea prezenta un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vom proceda atât la informarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cât și a dumneavoastră, într-un timp rezonabil, fără întârziere nejustificate.

XV. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Legea vă recunoaște mai multe drepturi privitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le puteți exercita în orice moment, în limitele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația incidentă, după cum urmează:

Dreptul de acces

În temeiul acestui drept, ne puteți solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră și puteți obține, dacă este cazul, o copie gratuită a acestor date.Pentru orice alte copii suplimentare pe care le veți solicita, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.

Dreptul la rectificare
Ne puteți solicita atât rectificarea datelor dumneavoastră personale care sunt inexacte, cât și, dacă este cazul, completarea acestor date, ținând seama de scopul în care sunt prelucrate.
Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”)

Ne puteți solicita ștergerea datelor dvs. personale pe care le prelucrăm în situația în care

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • v-ați retras consimțământul pe baza căruia a avut loc prelucrarea și nu există un alt temei legal pentru continuarea prelucrării;
 • v-ați opus prelucrării datelor dumneavoastră personale și nu există motive legitime care să permită prelucrarea în continuare a datelor;
 • datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal.

Vă rugăm să rețineți ca putem continua prelucrarea datelor dumneavoastră personale, chiar și în cazul în care ați depus o solicitare de ștergere a acestora, în anumite situații expres prevăzute de lege, pe care vi le vom aduce la cunoștință.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Ne puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale în situația în care

 • contestați exactitatea datelor dvs. pe care le prelucrăm, fiind necesar astfel, ca pe perioada necesară verficării acurateții acestora, datele să fie restricționate de la prelucrare
 • s-a constatat ilegalitatea prelucrării și v-ați opus ștergerii datelor, solicitând, în schimb, restricționarea prelucrării acestora
 • cu toate că nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră, ne solicitați, în mod expres, păstrarea acestora pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță
 • v-ați opus prelucrării datelor dumneavoastră personale, astfel că, pentru intervalul de timp în care se verifică validitatea temeiurilor prelucrării, prelucrarea datelor dumneavoastră va fi restricționată

În cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră personale va fi restricționată, acestea vor putea fi prelucrate doar prin stocare. Totodată, datele dumnevoastră vor putea fi prelucrate și în alt mod doar în situații expres prevăzute de lege, situație în care te vom informa în mod corespunzător înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Ne puteți solicita comunicarea fie direct către dumneavoastră, fie către un alt operator, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, a datelor dumneavoastră personale într-un format structurat, care poate fi citit automat.Vă puteți exercita acest drept numai în situația în care datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de noi în baza consimțământului dumneavoastră sau în temeiul unui contract, precum și în cazul în care acestea au fost prelucrate prin mijloace automate.

Dreptul la opoziție

Vă puteți opune, în orice moment, în baza unor motive ce țin de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă aceasta este întemeiată pe consimțământul dumneavoastră, pe interesul legitim al nostru și/sau al altor terți sau pe un interes public.Este important de precizat faptul că vom putea prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în situația în care există motive legitime și imperioase care justifică această prelucrare și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, precum și în cazul în care scopul prelucrării îl constituie constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la retragerea consimțământului

În cazul în care prelucrarea datelor personale este întemeiată pe consimțământul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricând.Cu toate acestea, retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând valabilă.

Vă rugăm să rețineți că drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute, ele fiind susceptibile și de excepții. Din acest motiv, vom analiza fiecare cerere pe care ne-o veți adresa pentru a determina dacă aceasta este sau nu întemeiată. În cazul în care cererea se va dovedi a fi întemeiată, vom da curs acesteia. În caz contrar, vom respinge cererea dumneavoastră, informându-vă, totodată, asupra motivelor respingerii și asupra dreptului de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă sau de a vă adresa unei instanțe judecătorești.

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi prin depunerea unei cereri scrise, datate și semnate la datele de contact menționate mai jos.

Suplimentar, puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – http://dataprotection.ro/ – email: anspdcp@dataprotection.ro cu sediul în Mun. București, sector 1, B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28 – 30, cod poștal 010336.

XVI. DATE DE CONTACT PENTRU ÎNTREBĂRI SUPLIMENTARE

În cazul în care aveți întrebări suplimentare privitoare la protecția datelor dumneavoastră personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, astfel cum aceasta sunt prezentate în rândurile precedente, vă rugăm să ne contactați pe adresa de email office@bonelina.ro .

XVII. MODIFICĂRI PRIVITOARE LA PREZENTA NOTĂ DE INFORMARE

Această notă de informare poate fi supusă unor modificări ori de câte ori considerăm necesar, situație în care vă vom informa despre aceasta prin punerea la dispoziția dumneavoastră a Notei de informare actualizate.

Call Now Button